Autorska Pracownia Projektowa GRAFION
Back
Next
Programy
LISP
dla Autocada
(defun c:vlstart ()
  (
prompt "\nWkrótce w publikacji
  pierwsze pliki programów. :)"
) ;;; end c:vlstart