Autorska Pracownia Projektowa GRAFION
Back
Next
Od ponad dwunastu lat, jako autorska pracowania projektowa GRAFION, wykonujemy dokumentacje projektowe dla inwestycji
budowlanych na terenie całego kraju. Opracowujemy projekty budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, biurowych,
użyteczności publicznej oraz przemysłowych, zarówno jako projekty indywidualne, jak również adaptacje i modernizacje.

Wykonujemy:

. koncepcje architektoniczne,
. projekty budowlane wraz z pozyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,
. projekty wykonawcze,
. inwentaryzacje budowlane,
. adaptacje projektów typowych,
. adaptacje budynków na wpływ szkód górniczych,
. obliczenia statyczne konstrukcji budynków,
. mapy do celów projektowych,
. specyfikacje techniczne dla dokumentacji przetargowej,
. uzgodnienia rzeczoznawców ds. sanitarnych i pożarowych.

Pozyskujemy:

. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
. uzgodnienia warunków technicznych przyłączy.

Ponadto w ramach zleconych projektów oferujemy wykonanie opracowań specjalistycznych:

. badania geotechniczne gruntów,
. ekspertyzy budowlane,
. certyfikaty i charakterystyki energetyczne budynków,
. inwentaryzacje geodezyjne i podziały nieruchomości,
. operaty wodno-prawne,
. wizualizacje obiektów,
. przedmiary i kosztorysy.

Nasze wieloletnie doświadczenie przy realizacji wielobranżowych projektów, gwarantuje Państwu profesjonalną obsługę w zakresie prac
projektowych, jak również nadzór autorski w trakcie procesu budowlanego.
Oferujemy Państwu współpracę z doświadczonym zespołem projektantów różnych branż oraz doradztwo na każdym etapie realizacji Państwa
inwestycji.
Nasza
oferta