Pozyskujemy:
. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
. uzgodnienia warunków technicznych przyłączy.
Ponadto w ramach zleconych projektów oferujemy wykonanie
opracowań specjalistycznych:
. badania geotechniczne gruntów,
. ekspertyzy budowlane,
. certyfikaty i charakterystyki energetyczne budynków,
. inwentaryzacje geodezyjne i podziały nieruchomości,
. operaty wodno-prawne,
. wizualizacje obiektów,
. przedmiary i kosztorysy
Autorska Pracownia Projektowa GRAFION
Back
Next
Architektura polega na
zachowaniu trzech zasad:
   trwałości,
     użyteczności
      i piękna.

      Marcus Vitruvius Pollio
Architektura
Konstrukcje
Branże instalacyjne
Od ponad dwunastu lat, jako autorska
pracowania projektowa GRAFION,
wykonujemy dokumentacje projektowe dla
inwestycji budowlanych na terenie całego
kraju. Opracowujemy projekty budynków
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
biurowych, użyteczności publicznej oraz
przemysłowych, zarówno jako projekty
indywidualne, jak również adaptacje i
modernizacje.
Nasze wieloletnie doświadczenie przy realizacji
wielobranżowych projektów, gwarantuje
Państwu profesjonalną obsługę w zakresie prac
projektowych, jak również nadzór autorski w
trakcie procesu budowlanego.
Oferujemy Państwu wspłpracą z
doświadczonym zespołem projektantów
rńżnych branż oraz doradztwo na każdym
etapie realizacji Państwa inwestycji.
Pracownia posiada nowoczesne zaplecze
techniczne, niezbędne do przygotowania
wielobranżowej dokumentacji projektowej.
Projekty opracowywane są przy użyciu
licencjonowanych programów komputerowych
wspomagających projektowanie, takich jak:
AutoCAD, Architectural Desktop, Revit
Architecture & Structure, 3D Studio Max,
Structural Detailing, Robot Structural Analysis
oraz RM-Win i Specbud.
Autorską pracownię projektowę GRAFION tworzą kreatywni ludzie z inicjatywą, pomysłami i entuzjazmem tworzenia. Naszym celem jest
tworzenie architektury, która jest ciekawym odzwierciedleniem Państwa wizji i spełnieniem Państwa oczekiwań.
Działalność naszej firmy została zapoczątkowana w 2000 roku. Na przestrzeni dwunastu lat zrealizowaliśmy kilkaset projektów budynków
mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.
Wykonujemy:
. koncepcje architektoniczne,
. projekty budowlane wraz z pozyskaniem decyzji
pozwolenia na budowę,
. projekty wykonawcze,
. inwentaryzacje budowlane,
. adaptacje projektów typowych,
. adaptacje budynków na wpływ szkód górniczych,
. obliczenia statyczne konstrukcji budynków,
. mapy do celów projektowych,
. specyfikacje techniczne dla dokumentacji
przetargowej,
. uzgodnienia rzeczoznawców ds. sanitarnych i
pożarowych.